O. A. Gądek: Naśladowanie Maryi

Naśladowanie Maryi

Są dwa rodzaje dusz służących Bogu w duchu i prawdzie (por. J 4, 23): jedne czynne, wyobrażone w Ewangelii przez Martę, która krzątała się koło posług zewnętrznych z miłości dla Jezusa, drugie kontemplacyjne, wyobrażone przez siostrę Marty - Marię, która zapomniawszy o wszystkich potrzebach i troskach, jedyną była przejęta troską miłości, wsłuchana i zatopiona w obliczu i słowach Mistrza. Przyszedł czas, byśmy się przekonali, że Maria u stóp Jezusa więcej pociesza jego Boskie Serce niż Marta rozgorączkowana w gotowaniu posiłku dla Jego ciała (por. Łk 10, 38-42). W czasie gdy się rozwielmożnia grzech i wszelkie zepsucie grzechu, trzeba pomnożyć cnotę, ofiarę, heroizm, bo społeczność dzisiejsza bardziej potrzebuje rąk złożonych do modlitwy niż rąk do pracy.
Całe życie Jana od Krzyża jest tego wzorem. Wziął ten wzór nie od dwu sióstr, walczących w miłości do Jezusa, lecz wziął go przede wszystkim od Maryi, Matki Jezusowej, która jest typem, wzorem i formą takiego życia. Stwierdza to święty Doktor życiem, a w Drodze na Górę Karmel podaje Maryję jako ideał życia zjednoczonego z Bogiem, jako formę takiego życia. Pisząc o duszy zjednoczonej z Bogiem, że jest jednym z nim duchem i o uczynkach jej, że są pod ciągłym tchnieniem Ducha Świętego, powiada że wzorem najwyższego zjednoczenia jest Maryja: "To samo powiedzieć należy o chwalebnej Matce Boga, która będąc podniesiona od początku do najwyższego zjednoczenia, nie miała w swej duszy nigdy wyrażonego obrazu stworzenia, które by Ją odwracało od Boga albo pobudzało do działania, lecz zawsze była pod działaniem Ducha Świętego".
Jest więc Maryja najdoskonalszym wzorem stworzonym życia zjednoczonego z Bogiem, a jako Matka naszego zbawienia jest przez to samo formą, w której urabiają się dusze na podobieństwo Boże. W tej formie odbił się i urobił wielki Doktor Krzyża i wielki nauczyciel zjednoczenia z Bogiem. W tej formie, czyli w doskonałej miłości do Maryi, niech wyrabiają się i kształcą na dzieci Boże wszyscy słudzy Maryi.

Tenże, Matka Bożego Dzieciątka i dzieci Bożych, red. O. Filek OCD,
[w:] Biblioteka Założyciela, t. 3, Łódź 1998, s. 143-145

Link: http://szkaplerz.pl/antologia/index.php?go=Anzelm