3/ Dziecięctwo Chrystusa wzorem naszego dziecięctwa duchowego

Wzorem naszego dziecięctwa jest dziecięctwo Jezusowe. On jest pierworodnym w tym zrzeszeniu dzieci Bożych (por. Rz 8, 29), On najmilszy ze wszystkich, On Głową tego dziecięctwa (por. Ef 1, 22; Kol 1, 18), Syn Boży, Bóg z Boga, ale również Syn człowieczy. Cała pełnia Bóstwa w Nim mieszka (por. Kol 2, 9) i z Jego pełności my wszyscy bierzemy (por. J 1, 16). "Przez Niego i z Nim i w Nim jest temu Ojcu w Duchu Świętym wszelka cześć i chwała!". Zaczyna się Jego dziecięctwo od wyniszczenia i posłuszeństwa, a kończy się na krzyżu w wykonaniu woli Ojca i w ofiarnej miłości: "Wykonało się!" (J 19, 30). Dlatego siedzi na prawicy Ojca, a z Nim razem dzielą Jego królestwo i dziedzictwo wszyscy, którzy na wzór Jego stali się synami Bożymi.

W: O. Anzelm Gądek, Traktat o dziecięctwie duchowym, Łódź 2003.