10/ Drogowskazy wychowawcze zawarte w przepisach

W Konstytucjach nakreślone są kanoniczne zalety mistrzyni i przełożonych, podany jest również przedmiot wychowania. Przepisy zawarte czy to w prawie [kanonicznym], czy w Konstytucjach są jak drogowskazy, jaką drogą trzeba iść, przebycie zaś drogi zostawione jest umiejętności i roztropności mistrzyni. Stąd mistrzyni, względnie wychowawczyni, jest ministrem oraz instrumentem Jezusa Chrystusa, który jest istotnym Nauczycielem - "jeden jest Nauczyciel wasz" (Mt 23,8).

Mistrzyni jest głosem Kościoła, jest również żywym słowem zgromadzenia, najważniejszą osobą w zgromadzeniu. Możemy ją nazwać "założycielką", "fundatorką" zgromadzenia, bo kładzie jego fundamenty w duszach siostrzanych, wznosi i doskonali jego budowę, kierując nie murami, ale duszami młodzieży, nadziei zgromadzenia. Święty Chryzostom mówi, że dla muła czy konia szuka się odpowiedniego "agasona", czyli poganiacza, który by się [znał] na tym rzemiośle; w zakonach zaś czasem bywa, że najpierw obsadzają wszystkie inne urzędy, a na końcu myślą o mistrzyni i wybierają osobę, która wychowywałaby siostry, ale tylko do zabezpieczenia wiecznotrwałych rządów i osób rządzących zgromadzeniem.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.