11/ Konstytucje zakonne główną księgą wychowania

Najliczniejsze przepisy Konstytucji odnoszą się do wychowania, w rozdziałach o postulantkach, nowicjacie i nowicjuszkach; o profeskach ślubów czasowych i przygotowaniu do wieczystej profesji w drugim nowicjacie; wreszcie w rozdziale o urzędzie mistrzyni nowicjatu. Jednak reguły wychowania, jako obowiązki przełożonych od najwyższych do miejscowych, rozsiane są w samych powinnościach tychże przełożonych; owszem, z całą prawdą powiedzieć można, że całe Konstytucje są "księgą wychowania" zakonnego i karmelitańskiego.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.