11/ Uzasadnienie wszczepionego ideału

Taki ideał karmelitanki Dzieciątka Jezus będzie rozwijała mistrzyni w umysłach i sercach nowicjuszek, uzasadniając go regułę i Konstytucjami, wiekową tradycją zakonu, życiem i pismami naszych św. Fundatorów, "Dziejami duszy" i "majątkiem" duchowym św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Do tego ideału mistrzyni będzie wracać w swoich naukach, rozmowach, przykładach, bez tego bowiem ideału Karmel Dzieciątka przestanie być sobą, nie wypełni swego celu i powołania przed Bogiem i w Kościele. Największą klęską zgromadzenia jest minięcie się z własnym ideałem i celem życia.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.