12/ Urabianie stałych przekonań i mocnej woli

W wychowaniu należy zwracać uwagę na żywotność stałych przekonań, na wyrobienie mocnej woli, bo w dążeniu do doskonałości najwięcej się grzeszy lekkomyślnością i niedołęstwem woli. Stąd należy rozdmuchiwać ogień nowymi pobudkami, częstym powtarzaniem tematu, tzn. sugestią, by nowicjuszka uwierzyła, że ideał jej poddawany, jest własną jej zdobyczą.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.