13/ Znajomość myśli Kościoła

Ponieważ życie zakonne łączy się ściśle z [życiem Kościoła] i jest formą zaślubin miłości dusz z Jezusem Chrystusem, przeto mistrzyni nie tylko ma znać prawa kościelne [dotyczące ślubów] i prawa zakonne, lecz także rozumieć głos Kościoła, głos Oblubieńca, który przez upomnienia, wskazówki, encykliki kieruje Kościołem i życiem zakonnym. Opierając się na orzeczeniach Kościoła, życie zakonne nie [obumiera] ani nie karłowacieje, ale się rozwija z rozwojem myśli i wiedzy Kościoła i z wolą jego Boskiego Założyciela.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.