14/ Błędy wychowawcze, jakich należy unikać. Wspólne nauki i pouczenia indywidualne

Błędem wychowawców jest ciągłe wytykanie błędów, gderanie, karcenie lub częste karanie, zwłaszcza gdy łączy się [ono] z niecierpliwością mistrzyni. Wszak często wystarczy spokojne spojrzenie, lub nawet znaczące milczenie. [Najpierw] trzeba uczyć, bo karcić kogoś, kto zawinił nieświadomie, jest nawet niesprawiedliwością. Nauki publiczne są konieczne, by wypełnić program [wychowania] wspólny dla wszystkich. Jednak skuteczniejsze jest pouczanie i przekonywanie indywidualne i prywatne, troska o każdą z osobna, bo każda ma swoje zalety i wady, i upominanie prywatne, zwłaszcza w przedmiocie wad charakteru, nie rani, lecz goi.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.