15/ Potrzeba zwracania uwagi bardziej na dobro, niż zło

Natomiast jest wielką zaletą wychowawczyni, kiedy więcej zwraca uwagę na dobro, które jest u nowicjuszki aniżeli na jej wady. A dobro to jest w każdej, która chce być zakonnicą, więc to dobro należy z nowicjuszki wydobywać, rozwijać, pielęgnować, pouczać, jak nowicjuszka ma to dobro wykorzystać, jak je używać, aby było coraz lepsze i doskonalsze. Taki sposób podnosi moralnie, zachęca, dodaje zapału. Nowicjuszka sama pozna swoje błędy, znienawidzi je i poprawi; gdy zaś ciągle głosi się: źle, źle, dusza się rozgorycza. Nie należy gwałtownie wyrywać kąkolu, bo najczęściej wyrzuci się i pszenicę (por. Mt 13,29).

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.