16/ Stała nadprzyrodzona orientacja

Pracy nad nowicjuszkami i nowicjuszek nad sobą, trzeba nadawać zawsze kierunek nadprzyrodzony, podkreślać konieczność łaski i współpracy z łaską. Ojciec Święty [Pius XII] zwracał uwagę na zgubne prący i próby nowego wychowania zakonnego, w którym stawia się zasadę, że nie należy krępować woli zakonnika, ale rozpuścić jej wolne lejce, a posłuszeństwo ograniczyć do najkonieczniejszych rzeczy. Tego rodzaju samowola, samostanowienie o sobie, krytyka chrześcijańskich i wiekowych zasad wychowania, podważa istotę całej zakonności i doskonałości, niweczy fundamenty posłuszeństwa, zaparcia i pokory, usuwa pierwiastek nadprzyrodzony.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.