16/ Unikanie kierowania się sympatią i antypatią

Mistrzyni będzie kontrolować [siebie] i wystrzegać się tak zwanej sympatii i antypatii. Jedna i druga zaciemnia jasny sąd, a nawet sprawiedliwość. W tym samym wypadku i z tej samej przyczyny jedną się usprawiedliwi, a drugą się potępi, zależnie od sympatii lub antypatii. Tej wadzie bezwiednie podlegamy wszyscy, a mistrzyni, u której by się [ta wada] pojawiła, osądzona będzie jako stronnicza i straci zaufanie swych nowicjuszek.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.