16/ Zależność realizacji ideału powołania od ukształtowania dobrej i silnej woli