17/ Ukazywanie boskiego wzoru Jezusa Chrystusa i Jego Matki

Dlatego mistrzyni, wpajając w duszę swych uczennic ideał karmelitański zjednoczenia z Bogiem w miłości, przez kontemplację i miłość rzeczy Bożych, i przez określoną i umiarkowaną akcję miłości bliźniego, poprowadzi swoje nowicjuszki do źródła i wzoru doskonałości, do Dzieciątka Jezus, do jego Boskiej Osoby w podwójnej naturze, Boskiej i ludzkiej, aby według tego wzoru nowicjuszka nauczyła się podnosić swoją naturę ludzką do wyżyn Bożych. Poprowadzi swoje nowicjuszki [również] do stóp i do serca Matki Najświętszej, najwyższej Mistrzyni Karmelu. Na Jej kolanach karmelitanka nauczy się kochać Pana Jezusa, czy to w Jego Boskim Dziecięctwie, czy to w ofierze na krzyżu, czy to w ofierze zawsze wyniszczonej i wyniszczającej się w Świętej Eucharystii. Nauczy się kochać i rozumieć Kościół święty, Ciało Mistyczne Jezusowe i swoje z Nim i w Nim [życie], umiłuje życie i ideał Karmelu w jego Świętych, w regule i Konstytucjach; rozpali w sobie gorliwość apostolską i wcieli w siebie całe piękno Karmelu; odda wszelką cześć Ojcu Wszechmogącemu w Duchu Świętym; wypełni cel wszystkich celów: chwałę Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.