2/ Dzieło wychowywania na dzieci Boże

Siostry Dzieciątka Jezus wychowują się na drodze dziecięctwa duchowego; mają się stać i być dziećmi Bożymi; mają być obrazem i przykładem dziecięctwa, w tej łasce i mądrości, którą świat zapomina (por. 1 J 3,1), ale za którą Pan Jezus z synowską miłością dziękuje swemu Ojcu, że objawił je maluczkim (por. Mt 11, 25; Łk 10, 21). Nie tylko dlatego, że objawił je maluczkim, ale także dlatego, że upodobał sobie w maluczkich. Każda siostra Dzieciątka Jezus ma się wychowywać w atmosferze pokory, szczerości, prostoty i nieść więcej życiem swoim niż słowami, sztandar Dzieciątka i dziecięctwa.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.