2/ Naczelna powinność przełożonych

Obowiązek wychowania [spoczywa] na przełożonych zgromadzenia i one poniosą odpowiedzialność za pokolenie zakonne; niemniej postulantki i nowicjuszki, szczególniejszą łaską powołane do winnicy Karmelu, do Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, do Zakonu Matki tegoż Dzieciątka, dołożą wszystkich starań, aby z ich przyczyny nie rozbiło się wychowanie i powołanie. Jeśli bowiem pić będą wody ze źródeł zatrutych, jeśli pożywać będą zakazany owoc raju (por. Rdz 3), nie dziw, że się strują. [...].

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.