3/ Wychowanie jako program życia zakonnego

W poprzednich naukach omawialiśmy cel Karmelu, jego regułę, rozważaliśmy imię i ducha waszego Zgromadzenia, widzieliśmy specjalną łaskę powołania, słyszeliśmy głos Konstytucji i nakreśliliśmy drogę dziecięctwa duchowego z Dzieciątkiem Jezus na czele jako wytyczną i jedyną drogę waszego uświęcenia i waszych dzieł w Kościele Bożym. Z tymi skarbami trzeba nam się zapoznać, wcielić je w życie i nimi przepoić każdy akt życia, czyli trzeba się na karmelitankę Dzieciątka Jezus wychować. To program waszego życia i dzisiejszej nauki.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.