3/ Wychowanie przez wszczepienie w mistyczny krzew Jezusa Chrystusa

Karmel Dzieciątka jest winnicą, do której wchodzą, prosząc o przyjęcie, dzieci ze świata, zrodzone z woli męża i niewiasty (por. J 1, 13), aby w tej winnicy narodzić się, czyli odrodzić z Boga, z Ducha Świętego (por. J 3, 5) i z ducha dziecięctwa Bożego. W tej winnicy Jezus-Dziecię jest winnym krzewem, kandydatki są latoroślą, Ojciec niebieski jest rolnikiem (por. J 15, 1). Wszelką latorośl trzeba zaszczepić, wlać w nią Boże soki winnego szczepu, aby przyniosła owoc. Jak winna latorośl nie może przynieść owocu, jeśli nie tkwi w winnym krzewie (por. J 15, 4), tak i karmelitanka, jeśli nie będzie tkwić w winnym krzewie Dzieciątka, owocu nie przyniesie, uschnie, zbiorą ją, do ognia wrzucą i spłonie (por. J 15, 6). Przeciwnie, która tkwi w winnym krzewie, w tym Bożym dziecięctwie się [rozwija], i wiele owocu przynosi. W tym też jest chwała Ojca, aby wiele owocu przyniosły, aby się stały uczennicami Dzieciątka, aby trwały w Jego miłości (por. J 15, 8-10).

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.