6/ Myśl przewodnia wszystkich etapów dzieła wychowawczego. Pierwszy etap formacji. Kształtowanie rozumu