6/ Wstępującemu do zakonu przysługuje prawo do wychowania

Brak wychowania zakonnego to równocześnie największa krzywda dla osób wstępujących z powołaniem. Ona mają prawo otrzymać od zgromadzenia życie według Konstytucji, ducha, jakim zgromadzenie żyje, podstawy i środki do doskonałości; być karmione i wychowywane na Ewangelii i na zasadach Kościoła; nie plewy, ale ziarno zdrowe podać im należy. [W przeciwnym razie] dzieje się wstępującemu krzywda, której się zwykle nigdy już nie naprawi. Powiedział ktoś: [...] "Nieuk nieuka wychowuje, a niedobry wychowawca dobrego ucznia zepsuje". Niech przeto [czuwają] przełożeni, [bo] wielki rachunek zdadzą przed Bogiem, gdy zaniedbają ten najważniejszy obowiązek.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.