7/ Szkody wynikające z braku powołania

Przez brak wychowania zgromadzenie zatraca prawo swego bytu, bo nie odpowiada swemu celowi, nie przynosi też wkładu [w] dobro Kościoła i dusz, a nierzadko staje się [niepożyteczne] w żywym organizmie Kościoła. Dom zakonny zamiast być domem doskonałości, staje się domem niedoskonałości, z ujmą i krzywdą dla Majestatu Bożego.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.