8/ Osoby wychowujące. Udział wszystkich w dziele wychowania

W dziele wychowania są osoby, które wychowują: na pierwszym miejscu mistrzyni nowicjatu, na drugim przełożone miejscowe, które są dalszymi wychowawczyniami i mistrzyniami sióstr profesek; na trzecim - idą siostry z dobrym przykładem i żywym przepisem, niosąc i podając "dochody" z zakonnego wychowania. Na naczelnym zaś miejscu i odpowiedzialna na całe wychowanie stoi władza najwyższa w Zgromadzeniu: matka generalna ze swoją radą. Oko tej najwyższej władzy, choć ma czuwać nad zachowaniem całego prawa i doskonałości, poprawiając czy usuwając błędy, najwięcej jednak ma mieć zwróconą źrenicę na wychowanie.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.