Chodźcie godnie w powołaniu Waszym

Drogie Dzieci,
Dwudziestego szóstego lipca nie byłem z Wami, bo jestem zawsze w Waszej konsekracji, w Waszych ślubach, w Waszym ślubowanym dziecięctwie. Niech Duch Święty, z darami swoimi i owocami, spłynie na każdą z Was, byście umiały wielbić z Dzieciątkiem Ojca w niebie, pozdrawiać Matkę Waszego życia, Niepokalaną Matkę Jezusową i byście umiały słuchać i czcić matkę przełożoną, pełniąc nie tylko polecenia, ale objęciem posłuszeństwa objąć całość Waszej służby Bogu i Zgromadzeniu.

W tej myśli jestem z Wami. Nie będę jednak z Wami, jeśli będziecie kierować się własną wolą i miłością własną, jeśli krzywo będziecie chodzić z zapomnieniem o pokorze, o prostocie; jeśli więcej cenić będziecie siebie, niż ofiarę ze siebie, bo wtedy Dzieciątko Jezus nie będzie z Wami i Wy przestaniecie być [...] Siostrami Dzieciątka i dziecięctwa.

Modlę się za Was, dziś i jutro, i zawsze, byście godnie chodziły w powołaniu Waszym (por. Ef 4, 1), by śluby Wasze były wiecznością i wiernością, a Wy  radością Dzieciątka Jezus i Jego Matki. Błogosławię i z Wami śpiewam "Te Deum!".

fr. Anselmus OCD

List do sióstr nowicjatu kanonicznego, Sienna, 26 lipca 1959 r.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.