III. Program wychowania i szczegółowe zadania wychowawców. 1/ Relacja duchowa między mistrzynią a nowicjuszką

Między mistrzynią a nowicjuszką jest duchowa relacja, stosunek macierzyństwa i dziecięctwa. Ten stosunek wyraża się podobieństwem dusz: mistrzyni daje formę, nowicjuszka ją bierze, mistrzyni czyni i uczy, nowicjuszka uczy się i czyni. Ideałem mistrzyni w wychowaniu jest zawsze Jezus Chrystus, Nauczyciel i Mistrz, który najpierw począł czynić i uczyć (por. Dz 1, 1). Ideałem nowicjuszki jest Jezus-Dziecię, który, wzrastając w latach, pomnażał się w łasce i mądrości, i był posłuszny (por. Łk 2, 51).

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.