Koronka do Dzieciątka Jezus

(Odmawiana na różańcu)

Na początku: znak krzyża świętego
- Ojcze nasz...
- Zdrowaś Maryjo...
- Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1x):
Ksiądz: Dzieciątko Jezus, narodzone z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego, uwielbiamy Cię i wyznajemy z wiarą:
Wierni: Ty jesteś Bogiem i Zbawicielem naszym.

Na małych paciorkach (10x):
Ksiądz: Panie Jezu, który zstąpiłeś z nieba i zamieszkałeś między nami,
Wierni: Rozpal nasze serca miłością swoją.

Zakończenie po pięciu dziesiątkach (3x):
Boskie Dzieciątko Jezus, błogosław nam!

W: Maleńka Miłość, modlitewnik, Kraków 2013.