Jesteście dziećmi Zgromadzenia

J+M

Kochanemu Nowicjatowi,
prócz wspólnych życzeń, może za głębokich na jego małą główkę, przesyłam także osobne, proste - [z serca]. Wszystkie Siostry są Siostrami Dzieciątka, bo wszystkie mają mieć zalety Boskiego Braciszka. Wy jednak, Kochane Nowicjuszki, jesteście dziećmi z Dzieciątkiem, troską szczególniejszą Jego Matki, jesteście dziećmi Zgromadzenia, pierwsza myśl i owoc jego życia, a wreszcie i po cichu jesteście uprzywilejowanymi dziećmi - źrenicą oka - tego "Naszego Ojca".

Więc życzę Wam, Dzieci moje, byście umiały [rozmawiać] z Dzieciątkiem, karmić się Jego chlebem, [rosnąć] Jego posłuszeństwem, ubóstwem, czystością; byście umiały uśmiechać się Jego radością, uczyły się cierpieć Jego ofiarą, umiały wreszcie kochać i poświęcać się Jego Miłością!

Boże Dzieciątko niech będzie źródłem Waszej wiedzy, fundamentem Waszego [wspólnotowego życia], królestwem Waszego ducha, niebem Waszego serca i oka.

Dla Tego Dziecięcia kochajcie Jego Matkę Najświętszą i św. Ojca Józefa, kochajcie drugą matkę - Kościół święty z [całym] bogactwem świętości. Kochajcie Zakon Wasz i Zgromadzenie dziecięctwa - jako matkę, która Was formuje; kochajcie wreszcie i bardzo Waszą Matkę [generalną] i Wasze siostry w ognisku miłości Dzieciątka i Waszej wzajemnej.

Te życzenia niosę Wam - Dzieci moje - na Wigilię każdego dnia, bo każdy dzień jest Bożym Narodzeniem i proszę Najświętszą Panienkę, by Was serdecznie przytuliła do serca swego.

Pomódlcie się o nawrócenie "Naszego Ojca".

fr. Anselmus OCD

List do sióstr nowicjatu kanonicznego, 
Czerna, Boże Narodzenie 1951.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.