Tom I: Mała droga dziecięctwa duchowego

Ojciec Anzelm Gądek - Założyciel Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, twórca Niższego Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach i Międzynarodowego Kolegium Teresianum w Rzymie, organizator i wielokrotny przełożony wskrzeszonej Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych, wychowawca młodzieży zakonnej, pozostawił obszerną spuściznę piśmienną z zakresu życia wewnętrznego i kierownictwa duchowego.

Duchowość swoją, zakorzenioną w kulcie tajemnicy Bożego Dzieciątka, zwaną stąd "dziecięctwem duchowym" rozwinął przez przyswojenie sobie "małej drogi" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Instytutom powołanym do życia oraz osobom przez siebie kierowanym proponował ideę dziecięctwa "według praktyki św. Teresy od Dzieciątka Jezus". Powyższą naukę duchowości wykładał, objaśniał, pogłębiał w kazaniach, konferencjach, pismach ustawodawczych, listach, rozmaitych formułach modlitewnych i poetyckich.
Wobec niemożności publikacji wszystkiego, podjęta została próba udostępnienia wybranych pism, przewidując liczbę tomików serii - kilkadziesiąt. W ten sposób chcemy wyjść na przeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych duchowością o. Anzelma i tych, którzy przeszli przez jego duchową szkołę. 

W pierwszym tomie zaplanowanej serii popularyzacyjnej myśli Założyciela zamieszczamy głównie jego artykuły, określające "małą drogę dziecięctwa" w jej zasadniczej treści i głównych powiązaniach, z prawem miłości na czele, z apostolstwem, Eucharystią, z Maryją, z wypowiedziami papieży itp. Głos tych ostatnich nadał bowiem nauce Małej Świętej szczególną rangę, i nic dziwnego, że o. Anzelm stawiał ją jako "normę" i obowiązek. Do końca swego życia pracował nad jej ugruntowaniem.

Łódź 1997, ss. 110 + 8 fotografii. Nakład wyczerpany.