Tom IV: Opiekun Dzieciątka Jezus

Święty Józef był ulubionym patronem o. Anzelma, nie tyle z racji posiadania jego imienia nadanego mu na równi z Maciejem, podczas chrztu, ani wskutek tradycyjności jego kultu w Karmelu polskim, ile zwłaszcza dzięki odkryciu powinowactwa duchowego ze św. Józefem. Ojciec Anzelm miał siebie za człowieka pracy, a równocześnie człowieka wewnętrznego, skoncentrowanego na Dzieciątku Jezus. Łatwo przeto wczuwał się w swojego świętego, wnikając weń okiem duchowym. Podkreślał, że odmienny jest obraz Józefa postrzeganego rozumem a inny obraz powstały z poznania wiarą, która jedynie może dostrzegać należycie jego wielkość w Rodzinie Nazaretańskiej i w Kościele.

Józef z Nazaretu jest wyjątkowym powiernikiem tajemnic Bożych, stąd oryginalna nazwa nadana mu przez o. Anzelma: "sekretarz Ojca niebieskiego". Wybrany na Oblubieńca Dziewiczej Matki Boga i mniemanego Ojca Jezusa Syna Bożego, przeznaczony na Opiekuna Kościoła i wszystkich rodzin, został przyozdobiony przez Boga wszystkimi przymiotami sprawiedliwych, tak iż mimo jego ukrycia jest on "wielkością milczącą".

W stanowisku św. Józefa, obecnego w najdonioślejszym momencie ekonomii zbawienia, dopatruje się o. Anzelm różnych "urzędów" św. Józefa, zwłaszcza "ojcostwa duchowego" wobec wiernych Kościoła. Ten Mistrz Jezusa jest patronem dusz modlitwy i "mistrzem codzienności" w oczach ludzi pracy. Jako troskliwy Opiekun Świętej Rodziny godzien jest naszego "zawierzenia", a do jego czci są dzisiaj zobowiązani wszyscy.
Łódź 1999, ss. 172 + 8 fotografii.